18. novembrī LATVIJAS VALSTS LIELĀ KAROGA PACELŠANA:
12.00 svinīga Latvijas valsts lielā karoga masta atklāšana un karoga pacelšana (blakus Ainažu 4);
13.00 Saulkrastu sporta centrā (Smilšu 3) dokumentālās filmas “ASTOŅAS ZVAIGZNES” demonstrējums.