• Rotāšanās ir neatņemama svētku sastāvdaļa, ikviens varēs izveidot savu Līgo rotu, piedaloties radošās Jāņu zāļu darbnīcās. Darbnīcas vada Saulkrastu lietišķās mākslas rokdarbu studija “Krustaines” un audēju kopa “Kodaļa”.

  • Saulkrastu tūrisma informācijas centra  Pārgājiens - ekspedīcija “ Vasaras saulgriežus un jāņuzāles meklējot Zvejniekciemā”, kas vedīs pa Saulkrastu novada apdzīvoto vietu Zvejniekciems.

  • Pārgājiena sākums plkst. 18.00 pie kultūras nama Zvejniekciems. Maksimālais dalībnieku skaits pārgājienā - 20 cilvēki, nepieciešama iepriekšēja elektroniska pieteikšanās.

  • Vakara gaitā sasaukšanās, apdziedāšanās un dažādi tautiski muzikāli sveicieni Vasaras saulgriežos no kultūras saimēm. Piedalās folkloras kopa “Dvīga”, Saulkrastu jauktais koris “Bangotne”, koklētāju ansamblis “Saule”, mūsdienu deju grupa “Fraktus”, Vokālais ansamblis “Dzīle”, tautas deju kolektīvs “Krustu Šķērsu”, Senioru deju kolektīvs “Saulgrieži”, tautas deju kolektīvs “Jūrdancis