22.jūnijā visi laipni gaidīti uz vasaras saulgriežu sagaidīšana Saulkrastu novada Zvejniekciemā 

17:00 - 23:00 Naktszāļu tirdziņš - mājražojumi un amatniecība
Rotāšanās, sasaukšanās, apdziedāšana 

22:00 Priekšjāņu un Jāņu rituāli. 
Piedalās kultūras saimes