Konferences mērķis ir atskatīties uz projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm Vidzemē no 2012.gada pavasara līdz 2014.gada rudenim, bet galvenais uzsvars tiek veltīts Vidzemes Augstskolas ekspertu izstrādā Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna dokumenta prezentācijai. Noslēguma pasākuma ietvaros tiks diskutēts arī par dažādiem veiksmes stāstiem un problēmām kultūras tūrisma attīstībā Vidzemē.

Dienas otrā puse tiks aizvadīta arī Vidzemes Tūrisma asociācijas biedru kopsapulce.

Kā jau iepriekš ziņots, projekts "CHARTS" tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina starpreģionālo sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenota saskaņā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem no 2007 – 2013.gadam. Tas fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi, veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā. Projektā līdzdarbojās 13 partneri, kuri pārstāv 11 Eiropas savienības valstis no ziemeļiem (Zviedrija, Latvija), dienvidiem (Grieķija, Itālija, Spānija, Kipra), austrumiem (Rumānija, Bulgārija) un rietumiem (Lielbritānija, Īrija, Beļģija), nodrošinot plašu Eiropas Savienības ģeogrāfisko pārklājumu. Latviju projektā pārstāv Vidzemes Tūrisma asociācija, sadarbojoties ar Vidzemes augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas, Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, un Limbažu pašvaldībām.

PROGRAMMA

REĢISTRĀCIJA CHARTS noslēguma konferencei un biedru kopsapulcei ŠEIT!

Par projektu plašāka informācija