Ja tiek rīkoti publiski pasākumi vai sagatavoti jauni, īpaši piedāvājumi un nepieciešama plašāka publicitāte, lūgums savlaicīgi informēt tūrisma informācijas centru. Ziņa tiks ievietota mājas lapā www.visitsaulkrasti.lv latviešu, krievu, angļu un vācu valodā, informāciju sagatavotu angļu un krievu valodā – facebook.com/Saulkrasti, informāciju latviešu valodā - draugiem.lv/Saulkrastic, twitter.com/Saulkrastic, kā arī izsūtīta tūrisma nozari pārstāvošiem plašsaziņu līdzekļiem.

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs, e-pasts tic@saulkrasti.lv, tālrunis 67952641, adrese Ainažu iela 13b, www.visitsaulkrasti.lv.