Nominācijā „Izglītība” apbalvojumu saņems: Saulkrastu vidusskolas kolektīvs par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu, Saulkrastu Jauniešu mājas vadītāja Ingūna Feldmane par neformālās izglītības attīstīšanu un bērnu un pusaudžu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veicināšanu, Zvejniekciema vidusskolas skolotājas Vija Skudra un Daiga Zande par kvalitatīvu un mērķtiecīgu darbu, PII „Rūķītis” pirmskolas izglītības skolotāja Ligita Rozenberga par ilggadēju, radošu un izglītojošu darbu un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska par ilggadēju kultūrizglītojošu darbu un profesionālu pedagoģisko darbu.

Nominācijā „Apkalpojošā sfēra“ par viesmīlības pakalpojumu attīstību un bagātināšanu suminās viesu nama „Aizvēji” saimnieci Līgu Vaideri.

Nominācijā „Medicīna” apbalvojumu par pašaizliedzīgu darbu un īpašām rūpēm par pacientiem pasniegs Saulkrastu slimnīcas aprūpes māsai un sterilizācijas tehniskajai darbiniecei Anitai Baltpurviņai.

Nominācijā „Mecenātisms” apbalvojumu par Saulkrastu kultūras un sporta notikumu un kolektīvu atbalstu un ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā saņems SIA „Varita” vadītājs Agris Lapiņš.

Nominācijā „Uzņēmējdarbība” par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību sveiks SIA „Saulkrastu meži” vadītāju Valdi Baltiņu.

Nominācijā „Sabiedriskais darbs” par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem pateiksies Saulkrastu Pensionāru biedrības dalībniecei Skaidrītei Incenbergai.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” par izcilu veikumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, prasmīgu, radošu darbu un Saulkrastu novada kultūrtelpas kopšanu, kā arī atzīmējot audēju kopas „Kodaļa” 55. gadu jubileju, apbalvos tās dibinātāju un ilggadēju vadītāju Rasmu Krūkliņu.

Apbalvošanas pasākums notiks svētku sarīkojuma laikā piektdien, 17. novembrī, plkst. 19.00 Saulkrastu Sporta centrā Smilšu ielā 3, Saulkrastos.