Jaunos tūrisma objektu/piedāvājumu (amatnieki, aktīvā atpūta, naktsmītnes, muzeji, saimniecības, labjūte un SPA, u.c.) saimniekus, kuri līdz šim nav bijuši kartē, bet labprāt vēlētos būt vienotajā materiālā, aicinām sazināties ar sava novada tūrisma informācijas centriem līdz 17. novembrim (informācijas iesūtīšana: tic@saulkrasti.lv vai saziņai 67952641)!
2019.gada karte - https://ej.uz/n98g


Vidzemes piekrastes karte 2020. gadam (tirāža 61 500) tiks izdota 6 valodās (LV, EE, LT, RU, ENG, DE) un bez maksas izplatītas tūrisma informācijas centros, tūrisma izstādēs, Latvijas tūrisma informācijas tirgū, ikgadējā Brīvdabas muzeja gadatirgū u.c.


Saulkrastos kartes tiek izplatītas daudzpakāpju stendos, kuri atrodas dažādos tūrisma pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un sabiedriskās vietās - dzelzceļa stacija "Saulkrasti", Saulkrastu novada dome, Saulkrastu novada bibliotēka, Jauniešu māja, Saulkrastu kultūras centrs, Saulkrastu sporta centrs.

Visit Limbaži, Visit Salacgriva, Alojas Novada Tūrisma Informācijas Centrs, Carnikavas TIC


2019. gada kartes vāka foto: Helmuts Rudzītis, kartogrāfija un dizains Karšu izdevniecība Jāņa sēta/ Jana seta Map Publishers.