Šie vilcieni nekursēs posmā Carnikava-Saulkrasti-Skulte, un pasažieru pārvadājumi starp Carnikavas un Saulkrastu stacijām tiks nodrošināti ar autobusiem, savukārt posmā Saulkrasti-Skulte – ar elektrovilcieniem.

Vilcienu sarakstos noteiktas saistībā ar dzelzceļa tilta pār Gauju remontdarbiem Carnikavas stacijā.


Virziens Rīga - Skulte

8., 10., 13., 15. un 17.aprīlī iecirknī Carnikava-Skulte tiks atcelti šādi elektrovilcieni:

 • Nr.6108 Rīga (plkst.8.12)-Skulte (9.21);
 • Nr.6114R Rīga (plkst.10.18)- Skulte (11.27);
 • Nr.6126 Rīga (plkst.12.20)- Skulte (13.28).

Šie vilcieni maršrutā Rīga-Carnikava kursēs atbilstoši sarakstam un Carnikavas stacijā  pienāks  attiecīgi plkst.8.52, 10.58 un plkst.12.59.

 • Pēc vilciena Nr.6108 Rīga (plkst.8.12)-Carnikava (8.52) pienākšanas pasažieri Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) varēs pārsēsties īpaši norīkotos autobusos Carnikava-Saulkrasti un Carnikava-Gauja.

1. Autobuss Carnikava (plkst.8.58)-Saulkrasti pieturēs šādās autobusu pieturās uz šosejas - Siguļi (plkst.9.07), Medzābaki (9.15), Inčupe (9.24, Rīgas ielā), Stacijas iela (9.26, Rīgas ielā) un Saulkrastu stacijas laukumā pienāks plkst.9.31.

2. Autobuss Carnikava (plkst.8.58)-Gauja pie Gaujas dzelzceļa pieturas pienāks plkst.9.14.

Saulkrastu stacijā pasažieri no autobusa, kurš pienāks plkst.9.31, varēs pārsēsties vilcienā Nr.6172 Saulkrasti (plkst.9.40)–Skulte, lai turpinātu ceļu līdz Skultei. Ceļā vilciens apstāsies Ķīšupē (plkst.9.43), Zvejniekciemā (9.46) un Skultē pienāks plkst.9.50.

 •  Pēc vilciena Nr.6114R Rīga (plkst.10.18)-Carnikava (10.58) pienākšanas pasažieri Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) varēs pārsēsties  autobusos uz Saulkrastiem vai Gaujas staciju.

1.  Autobuss Carnikava (plkst.11.03)-Saulkrasti  apstāsies autobusu pieturās uz šosejas    Siguļi (plkst.11.12), Medzābaki (11.20), Inčupe (11.29, Rīgas ielā), Stacijas iela (11.31, Rīgas ielā) un Saulkrastu stacijas laukumā pienāks plkst.11.36.

2. Autobuss Carnikava (plkst.11.03)-Gauja pie Gaujas dzelzceļa pieturas pienāks plkst.11.19.

Saulkrastu stacijā pasažieri no autobusa, kurš pienāks plkst.11.36, varēs pārsēsties vilcienā Nr.6174 Saulkrasti (plkst.11.44)–Skulte, lai turpinātu ceļu līdz Skultei. Vilciens apstāsies Ķīšupē (plkst.11.47), Zvejniekciemā (11.50) un Skultē pienāks plkst.11.54.

 • Pēc vilciena Nr.6126 Rīga (plkst.12.20)-Carnikava (12.59) pienākšanas pasažieri Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) varēs pārsēsties autobusos uz Saulkrastiem vai Gaujas staciju.

1. Autobuss Carnikava (plkst.13.05)-Saulkrasti apstāsies autobusu pieturās uz šosejas - Siguļi (plkst.13.14), Medzābaki (13.22), Inčupe (13.31, Rīgas ielā), Stacijas iela (13.33, Rīgas ielā) un Saulkrastu stacijas laukumā pienāks plkst.13.38.

Autobuss Carnikava (plkst.13.05)-Gauja pie Gaujas dzelzceļa pieturas pienāks plkst.13.21.


Virziens Skulte - Rīga

8., 10., 13., 15. un 17.aprīlī nekursēs vilciens Nr.6111 Saulkrasti (plkst.8.46)-Rīga (9.45).

Iecirknī Skulte-Carnikava tiks atcelti šādi elektrovilcieni: 

 • Nr.6113 Skulte (plkst.9.38)-Rīga (10.47);
 • Nr.6121R Skulte (plkst.11.40)-Rīga (12.49);
 • Nr.6129 Skulte (plkst.13.40)-Rīga (14.48).

Šie vilcieni ar nedaudz mainītu sarakstu kursēs maršrutā Carnikava-Rīga.

Lai pasažieri no Skultes varētu nokļūt līdz Saulkrastiem un Carnikavai, iepriekš minēto vilcienu vietā no Skultes stacijas tiks norīkoti elektrovilcieni Nr.6171, Nr.6173 un Nr.6175 Skulte-Saulkrasti, kuri  aties attiecīgi plkst.9.10, 11.14 un plkst.13.20, savukārt pēc šo vilcienu pienākšanas Saulkrastos līdz Carnikavas stacijai pasažierus aizvedīs autobusi Saulkrasti-Carnikava.

 • Vilciens Nr.6113 Skulte (plkst.9.38)-Rīga (10.47) būs atcelts iecirknī Skulte- Carnikava un kursēs no Carnikavas stacijas plkst.10.12 (nevis 10.08) un arī no pārējām stacijām aties 4 – 5 minūtes vēlāk nekā noteikts sarakstā, tādēļ Rīgā pienāks plkst.10.52.

Lai pasažieri varētu nokļūt uz iepriekš minēto vilcienu Carnikavā, no Skultes plkst.9.10 tiks norīkots vilciens Nr.6171 Skulte-Saulkrasti, kas pieturēs Zvejniekciemā (plkst.9.15), Ķīšupē (9.18) un Saulkrastos pienāks plkst.9.20, bet no Saulkrastu stacijas laukuma plkst.9.35 kursēs autobuss.

Autobuss Saulkrasti (plkst.9.35)-Carnikava apstāsies šādās autobusu pieturās uz šosejas - Stacijas iela (plkst.9.40), Inčupe (9.42, Rīgas ielā), Medzābaki (9.48), Siguļi (9.59) un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.10.07 uz vilciena Nr.6113 Carnikava (plkst.10.12)-Rīga (10.52) atiešanas laiku.

Gaujas stacijas tuvumā dzīvojošie pasažieri uz vilcienu Nr.6113 Carnikava (plkst.10.12)-Rīga (10.52) varēs aizbraukt ar autobusu Gauja-Carnikava, kas no Metāna ielas (aiz stacijas nojumes) aties plkst.9.51 un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.10.07.

 • Vilciens Nr.6121R Skulte (plkst.11.40)-Rīga (12.49) būs atcelts iecirknī Skulte- Carnikava un kursēs no Carnikavas stacijas plkst.12.22 (nevis 12.10) un arī no pārējām stacijām aties 12 – 13 minūtes vēlāk nekā noteikts sarakstā, līdz ar to Rīgā pienāks plkst.13.02.

Iepriekš minētā vilciena vietā no Skultes plkst.11.14 tiks norīkots vilciens Nr.6173 Skulte-Saulkrasti, kas Zvejniekciemā apstāsies plkst.11.19, Ķīšupē - 11.22 un Saulkrastos pienāks plkst.11.24, savukārt no Saulkrastu stacijas laukuma plkst.11.38 kursēs autobuss.

Autobuss Saulkrasti (plkst.11.38)-Carnikava apstāsies autobusu pieturās uz šosejas - Stacijas iela (plkst.11.43, Rīgas ielā), Inčupe (11.45, Rīgas ielā), Medzābaki (11.51), Siguļi (12.02) un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.12.10 uz vilciena Nr.6121R Carnikava (plkst.12.22)-Rīga (13.02) atiešanas laiku.

No Gaujas stacijas pasažieri uz vilcienu Nr.6121R Carnikava (plkst.12.22)-Rīga (13.02) varēs nokļūt ar autobusu Gauja-Carnikava, kas no Metāna ielas (aiz stacijas nojumes) aties plkst.11.54 un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.12.10.

 • Vilciens Nr.6129 Skulte (plkst.13.40)-Rīga (14.48) būs atcelts iecirknī Skulte-Carnikava un kursēs no Carnikavas stacijas plkst.14.18 (nevis 14.10). Arī no pārējām stacijām vilciens aties 8 minūtes vēlāk nekā noteikts sarakstā un Rīgā pienāks plkst.14.56.

No Skultes plkst.13.20 iepriekš minētā vilciena vietā tiks norīkots vilciens Nr.6175 Skulte-Saulkrasti, kas Zvejniekciemā apstāsies plkst.13.25, Ķīšupē - 13.28 un Saulkrastos pienāks plkst.13.30, bet no Saulkrastu stacijas laukuma plkst.13.40 uz Carnikavu kursēs autobuss.

Autobuss Saulkrasti (plkst.13.40)-Carnikava apstāsies šādās autobusu pieturās uz šosejas - Stacijas iela (plkst.13.45, Rīgas ielā), Inčupe (13.47, Rīgas ielā), Medzābaki (13.53), Siguļi (14.04) un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.14.12 uz vilciena Nr.6129 Carnikava (plkst.14.18)-Rīga (14.56) atiešanas laiku.

 No Gaujas stacijas pasažieri uz vilcienu Nr.6129 Carnikava (plkst.14.18)-Rīga (14.56) varēs nokļūt ar autobusu Gauja-Carnikava, kas no Metāna ielas (aiz stacijas nojumes) aties plkst.13.56 un Kalmju ielā pretī Carnikavas stacijas ēkai (otrpus dzelzceļam) pienāks plkst.14.12.