Nodarbības aprakstu un materiālus var lejupielādēt šeit.

 

Metodiskais materiāls domāts gidiem, skolotājiem, nometņu vadītājiem un citiem interesentiem, kas dosies kopā ar bērnu klasi vai grupu, vai individuāli uz Dabas dizaina parku “Baltā kāpa” Saulkrastos.


Saulkrastu Baltā kāpa un tās tuvākā apkārtne ir viegli sasniedzama, labiekārtota un daudzveidīga Latvijas piekrastes daļa, kur ir iespējams izzināt smilšainas kāpas (priekškāpas), kāpu mežus (mežainās kāpas), kā arī vērot dinamiskos procesus jūras stāvkrasta nogāzē Baltajā kāpā. Vides nodarbības Baltajā kāpā mērķis ir parādīt dabas un cilvēka mijiedarbību, izmantojot arī ekosistēmu pakalpojumu pieeju.

Dabas dizaina parks “Baltā kāpa” tika izveidots un atklāts 2016.gada rudenī. Ar skulpturālu tēlu un vides informācija starpniecību Saulkrastu Baltās kāpas apmeklētāji tiek mudināti izzināt un respektēt dabu un tajā notiekošos procesus. Visi objekti ir izvietoti pie esošajām Baltās kāpas takām un, ejot no stāvlaukuma pludmales virzienā, parks ir apskatāms pusstundas laikā. Noteikti jāizmēģina arī atraktīvākais objekts “Ieklausies dabā”, kas ir taures formā veidota klausīšanās ierīce un ļauj saklausīt dabas skaņu nianses – jūras viļņu, priežu un vēja šalkoņu.

Materiālu lietošana izglītojošos nolūkos ir bez maksas.

Vairāk informācijas ŠEIT.