Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis: „Mums ir patiess gandarījums, ka Jūrmala atgūst  oficiālo veselības kūrortpilsētas statusu, kas mums ir bijis vēsturiski ilgus gadus. Tas ir apliecinājums daudzu cilvēku sekmīgam darbam un pozitīvs signāls Latvijas un ārvalstu potenciālajiem investoriem. Jūrmalā velta lielu uzmanību kūrorta un tūrisma nozares attīstībai, cita starpā esam pilnībā atcēluši kūrortnodevu visām tūrisma mītnēm, ārpus vasaras sezonā ir  atcelta iebraukšanas maksa. Kūrorta statuss pilsētai  kalpos arī kā labs mārketinga instruments un vēl vairāk nostiprinās tūristu uzticību Jūrmalai kā pievilcīgam tūrisma galamērķim. Esam paredzējuši virkni citu kūrorta nozares atbalsta pasākumu arī 2014.gadā, lai Jūrmala maksimāli ātri varētu ierindoties goda vietā starp Eiropas labākajiem veselības kūrortiem.”

Atbilstoši MK noteikumiem, kūrorta statusu iegūšanai jābūt vairākiem nosacījumiem - kūrorta teritorijā ir pieejami dabas dziednieciskie resursi, tajā darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde un dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu teritorijā šīs iestādes darbību. Vides kvalitātes rādītājiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, turklāt teritorijā jābūt izveidotai atbilstošai tūrisma infrastruktūrai un teritorijas attīstībai jātiek mērķtiecīgi plānotai. Jūrmalā jau ir izveidota tūrisma infrastruktūra ar vairāk kā 43 dažādu kategoriju tūrisma mītnēm, vairāk kā 286 ēdināšanas uzņēmumiem, ir liels aktīvās atpūtas un veselības pakalpojumu klāsts. Jūrmalas teritorijā atrodošies dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti veselības uzlabošanā un slimību profilaksē, dažādu slimību ārstēšanā un  rehabilitācijā.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā 2010.-2022.gadam ir atsevišķi iezīmētas plašas kūrorta teritorijas, kurās jau darbojas kūrorta ārstniecības iestādes un tiek plānoti jauni kūrorta objekti.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67093818, e-pasts: prese@jpd.gov.lv