Lūdzam ņemt vērā, ka mājas lapā www.pv.lv publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienas uz priekšu, jau ietver sevī šīs izmaiņas!