Jāņem vērā, ka mājaslapā www.pv.lv publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienas uz priekšu, jau ietver šīs izmaiņas! https://ej.uz/qwnz