Seminārs pulcināja plašu interesentu loku, kas pārstāvēja valsts un nevalstiskās, organizācijas, pašvaldības un privāto sektoru.

Seminārs tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar ekosistēmu pakalpojumu tematu un to novērtēšanas nepieciešamību, kā arī ar projektā plānotajām aktivitātēm. Lai arī Latvijā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana ir jaunums, daudzviet Eiropā un ASV ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir pēdējo gadu laikā ir kļuvis par ļoti aktuālu tematu, par to arvien vairāk tiek runāts kā politiķu, tā uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un vide aizsardzības aktīvistu vidū. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana daudzviet kļuvusi arī par būtisku lēmumu pieņemšanas sastāvdaļu, palīdzot pieņemt ilgtspējīgus lēmumus.   

Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vadītājs Andris Širovs dalībniekiem skaidroja ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju, savukārt jūras piekrastes biotopu eksperte Egija Biseniece detalizēti iepazīstināja klātesošos ar tiem ekosistēmu pakalpojumiem, kurus sniedz tieši jūras piekraste. Tāpat semināra laikā tika prezentēti projekta galvenie mērķi, uzdevumi un nākotnē sagaidāmie rezultāti, no kuriem galvenais ir interaktīva rīka izstrāde, kas palīdzēs novērtēt piekrastes ekosistēmu pakalpojumus monetārās vērtībās. Kā galvenā interaktīvā rīka mērķauditorija paredzēti pašvaldību teritoriju plānotāji.

Latvijas Universitātes ģeologs Jānis Lapinskis semināra laikā apskatīja tēmu par piekrastes ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas ģeoloģiskajiem aspektiem, savukārt projekta pārstāve no biedrības „Baltijas krasti” Līga Brūniņa klātesošos iepazīstināja ar aktuālajām tendencēm ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē.

Kā ļoti interesanta projekta semināra sadaļa pieminama Daugavpils Universitātes pārstāves Jolantas Bāras prezentācija par Latvijas sabiedrības viedokli saistībā ar ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī Vidzemes augstskolas lektora Andra Klepera prezentācija par tūrismu un atpūtu Baltijas jūras piekrastē kultūras ekosistēmu pakalpojumu kontekstā. Abās prezentācijās tika atspoguļoti pavisam svaigi, nesenos pētījumos iegūti dati, kas ilustrēja pašreizējo situāciju Latvijā.

Semināra otrajā daļā tika organizētas interaktīvas aktivitātes: semināra apmeklētājiem tika lūgts prioritizēt ekosistēmu pakalpojumus pēc to nozīmīguma, kā arī noritēja darbs grupās, kura laikā semināra dalībnieki tika aicināti attēlot savu Saulkrastu pilotteritorijas redzējumu, kāda šī teritorija vēsturiski bijusi un kādas viņi redz teritorijas attīstības iespējas ekosistēmu pakalpojumu kontekstā.      

Projekta seminārs noslēdzās ar ekskursiju uz Saulkrastu pilotteritoriju, kuru vadīja Saulkrastu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. N.Līcis ekskursijas dalībniekus iepazīstināja ar nozīmīgākajām Saulkrastu dabas vērtībām, tās apsaimniekošanas veidiem šobrīd un nākotnes plāniem attiecībā uz infrastruktūras izveidi Saulkrastu pilotteritorijas apkārtnē. Tāpat ekskursijas laikā tika apskatīts projekta aprīļa talkas laikā izveidotais kārklu pinumu žodziņš, kas šobrīd veiksmīgi kalpo apmeklētāju plūsmu novirzīšanai uz galvenajām takām.

Semināra fotogalerija 
Semināra prezentācijas