Tiks atjaunota brauktuves virskārta, kā arī uzlabots ceļa marķējums. 

Plānots, ka remontdarbi norisināsies līdz septembra sākumam. Darbus veic a/s „Ceļu pārvalde”.