Plānotā darba kārtība:

1. Iepazīšanās ar Liepupes muižas kompleksu un piedāvājumu.
2. Tūrisma projekti Vidzemes piekrastē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju.
3. "Saviļņojošā Vidzeme" aktivitātes un kopīga zīmola izveide:
Vidzemes piekrastes karte 2014;
Dalība tūrisma izstādē "Balttour 2014" Rīgā;
Tematiski izdevumi.
4. Par Ādažu interesi pievienoties Vidzemes piekrastes aktivitātēm.
5. Uzņēmēju aktualitātes, informācija.
6. Dažādi.

 Dalību lūdzam pieteikt līdz 7. oktobra vakaram, paziņojot Saulkrastu tūrisma informācijas centram tic@saulkrasti.lv