Līdz 2018. gada 3. augusta plkst. 11.00 ir iespēja pieteikties dalībai amatnieku darinājumu un Latvijā ražoto pārtikas produktu tirdziņā Ainažu ielā (11. augustā), kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem dienas pasākumu laikā Ainažu ielā (11. augustā).

Pieteikties dalībai amatnieku darinājumu un Latvijā ražoto pārtikas produktu tirdziņā, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Ainažu ielā (11. augustā) iespējams ŠEIT!

Uzmanību!

  • Apstiprinājums par tirgotāja/pakalpojuma sniedzēja dalību tirgū tiks sniegts 04.-05. augustā!
  • Tirdzniecības vietas tiks numurētas. Informācija par piešķirto tirdzniecības vietas numuru tiks nosūtīta uz tirdzniecības dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
  • Lēmumi par tirgotāju izvēli un tirdzniecības vietu izvietojumu netiek atkārtoti pārskatīti, tie ir galīgi.

Informācija par tirdzniecības vietas maksu pieejama saistošajos noteikumos nr. 15 “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis” – ŠEIT!

Kontaktinformācija:


Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra

“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

E-pasts: knz@saulkrasti.lv

Tālr.: 67954179