Galvenā aktivitāte, kas projekta ietvaros tika īstenota Latvijā, ir Eiropas pilsētu labo prakšu riteņbraukšanas veicināšanā apzināšana un ieviešana Latvijas pašvaldībās. „Mobile 2020” mērķis ir paaugstināt pilsētu plānotāju un citu pašvaldības ekspertu zināšanu un prasmju līmeni maza un vidēja izmēra pašvaldībās 11 Eiropas Savienības valstīs.
Konkursa ietvaros Saulkrastu pašvaldība iesniedza aizpildītu anketu, kurā sniedza ieskatu par velokultūru pašvaldībā, tostarp sniedza atbildes uz jautājumiem par aktuālajiem un plānotajiem pasākumiem un projektiem, kas saistīti ar veloaktivitātēm, to skaitā par informatīvo materiālu pieejamību saistībā ar izstrādātajiem velomaršrutiem, kā arī par veloattīstības vietu pašvaldības izstrādātajos plānošanas dokumentos.
Saulkrasti saņēma pateicības rakstu un balvu par ieguldījumu ikdienas riteņbraukšanas veicināšanā. Par konkursa „Aktīvākā pašvaldība Latvijā ikdienas riteņbraukšanas veicināšanā” laureātēm atzīta Ogre un Liepāja, kuras balvā saņēma jaunu pilsētas velosipēdu.