Projekta ietvaros tika nojauktas vecās stadiona tribīnes, veikta stadiona rekonstrukciju, aprīkojot futbola laukumu ar mākslīgā zālāja segumu un rekonstruēti vieglatlētikas sektori un skrejceļš apkārt stadionam, kā arī izveidoti divi pludmales volejbola laukumi.

Apmeklētāju ērtībai veikti stadiona teritorijas labiekārtošanas darbi – ir ierīkots autotransporta stāvlaukums, kā arī stadiona teritorija ir nožogota un aprīkota ar apgaismojumu un video novērošanas sistēmu.

Darbus veica atklāta konkursa rezultātā izvēlētā pilnsabiedrība "Buildimpeks Sport". Projekta kopējās izmaksas ir 458 593 EUR apmērā, no kurām EZF sedz gandrīz 180 000 EUR.

Saulkrastu novada dome aktīvi strādā pie tā, lai tuvākajos gados piesaistītu papildus finansējumu un turpinātu Zvejniekciema stadiona tālāku pilnveidošanu.