Projekta CesR partneri pārstāv galvenokārt reģionu un pilsētu pašvaldības vai aģentūras, kas nodarbojas ar tūrisma attīstību astoņās valstis (Franciju, Īriju, Čehiju, Spāniju, Slovēniju, Kipru, Poliju, Latviju).

Aicinām tūrisma nozares pārstāvjus piedalīties šajā pasākumā.

Programma:

14.30   Dalībnieku ierašanās, kafija

15.00   Saulkrastu domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša atklāšanas uzruna

15.10   Francijas Overņas reģiona tūrisma valdes pārstāvja, CesR projekta vadītāja Tomasa Duklutjē projekta prezentācija, iepazīstināšana ar CesR partneriem

15.40  Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfiskās un telpiskās plānošanas institūta pārstāves Magdas Vatorskas - Dec prezentācija - Maltas un Polijas uzņēmumu veiksmes stāsti, darbojoties tūrisma pakalpojumu jomā lauku reģionos

16.00  Limbažu Tūrisma informācijas centra vadītājas Ilzes Milleres klastera iniciatīvas    "Saviļņojošā  Vidzeme" prezentācija

16.20   Diskusija, jautājumi un atbildes.

16.45   Noslēgums

Informācija par CesR projektu: CesR projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda laika posmā no 2012.g. līdz 2015.g. ar mērķi rast jaunus risinājumus vai modeļus lauku reģionu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību, jo īpaši, izmantojot lauku tūrisma vēl neizmantoto potenciālu. Projekta gaitā tiek pētīts, kā uzlabot tūrisma nozares dalībnieku sadarbību ar mērķi efektīvi nodrošināt vienotu pakalpojumu tīklu ilgākā laika termiņā, lai, tādējādi, attīstītu reģionālo ekonomiku.

Projekta ietvaros tiek veikta dažādu Eiropas Savienības valstu labāko tūrisma piemēru analīze, pieredzes apmaiņas vizītes, pētījums par jaunu pakalpojumu ieviešanas iespējām tūrisma un sociālo pakalpojumu jomās, konferences un semināri, kā arī jaunu sadarbības kontaktu veidošana. Projekta īstenošanā tiek iesaistītas gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privātā sektora pārstāvji.

Papildu informācija pieejama projekta mājas lapā: http://www.cesr-project.eu