Izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus un viesus par novadā pieejamiem pakalpojumiem un notikumiem šī gada vasaras sezonā. Iesniedzot informāciju, lūgums norādīt svarīgāko informāciju par uzņēmumu – nosaukumu, adresi, kontaktus, darba laiku, kā arī īpaši izcelt šīs vasaras plānotos jaunumus un piedāvājumus, kā arī pievienot atbilstošas fotogrāfijas. Ja jūsu uzņēmums organizē publiskus pasākumus, aicinām iesūtīt paredzēto pasākumu plānu. Informācija izdevumā tiek ievietota bez maksas.

 

Informāciju sūtīt līdz 31.martam, e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv.Tuvāka informācija 67142514, 28634639.