Pasākuma norises vieta: Dabas izglītības centrs “Ziemeļvidzeme”, Rīgas ielā 16, Salacgrīva. Vidzemes piekrastes uzņēmēju tikšanās darba plānu skatīt šeit.