Neskatoties uz to, ka piemineklis sākotnēji iecerēts kā brīvības cīņās kritušo piemiņas vieta, tas kļuvis par centrālo vietu Valstī, kurā tiek paustas mūsu tautas patriotiskās jūtas un tiek organizēti visi nozīmīgākie pasākumi. Kaut gan tēlnieka Kārļa Zāles kompozīciju veido trīspadsmit skulptūras un bareljefi, kuros attēlota Latvijas vēsture un kultūra, līdz ar to, veidojot māksliniecisku šedevru, mūsuprāt, viena no lielākajām vērtībām ir tieši apstāklī, ka piemineklis ir uzbūvēts par tautas saziedotajiem līdzekļiem.

Ar šo izsludinām labdarības akciju “Ziedosim Latvijas karoga uzstādīšanai Saulkrastos”, kuras ietvaros paredzēts savākt ziedojumus EUR 8500,- apmērā, lai uzstādītu Latvijas karoga mastu un karogu Saulkrastos, pie adreses Ainažu ielā 4 (skvērā starp Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes Baznīcu, skolas teritoriju un pasta ēku).

Aicinām katru uzņēmēju, katru saulkrastieti, katru patriotu iespēju robežās ziedot – karoga masta, karoga un bruģēta pievadceliņa izbūvei. Ceram, šis būs pirmais solis labiekārtota parka izveidei šajā vietā, kurā arī turpmāk Saulkrastos organizēt patriotiska rakstura pasākumus. Karoga masts paredzēts 18 metru augsts un būs lieliski redzams saulkrastiešiem un pilsētas viesiem, kas ikdienā pārvietojas pa centrālo – Ainažu ielu. Jā, karoga mastu ar kompozīciju būtu iespējams uzbūvēt gan par pašvaldības līdzekļiem, gan šādu summu varētu atvēlēt jebkurš no lielākiem uzņēmējiem.

Tomēr, uzskatām, ka lielāka vērtība būs, ja šo darbu paveiksim mēs visi kopā!

Ļoti bieži ikdienā cilvēki, kuri tiek uzrunāti kādai aktivitātei, vaicā: “Kas man par to būs, ko es no tā iegūšu, kāda tam ir jēga?”
Mēs, Saulkrastu uzņēmēji, uzskatām, ka pareizais jautājums ir: “Ko es varu dot, lai mana pilsēta un mana Valsts plauktu un attīstītos?” Mums katram personīgi aktīvi ir jāiesaistās savas pilsētas celšanā!

Nākošais gads Latvijā un Saulkrastos ritēs Latvijas simtgades zīmē. Esam izstrādājuši labiekārtošanas projektu, kurš šobrīd ir saskaņošanā, tāpēc droši sakām - karogs šī gada 18. novembra svētkos Saulkrastos būs!

Bet no Jūsu lēmuma atkarīgs, vai arī Jūs būsiet piedalījies šī karoga uzstādīšanā.
“Saulkrastu uzņēmēju biedrība” garantē caurspīdīgu informāciju par projektu, tā izmaksām un saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem, sniegsim atskaiti facebook.com/saulkrastuuznemeji


Aicinām ziedot!


Maksājuma saņēmējs: Saulkrastu uzņēmēju biedrība, reģistrācijas Nr. 40008265609, Konta Nr. konta Nr. LV35HABA0551043728636, AS Swedbank


Video: Latvijas valsts karoga vēsture