Ziemeļvalstu Vasaras universitāte (Nordic Summer University, NSU) aicina Jūsu žurnālistus piedalīties preses konferencē piektdien, 28.jūlijā plkst. 17.00 “Minhauzena Undā” Saulkrastos. NSU ir organizējusi ikgadējas vasaras un ziemas sesijas Ziemeļu un Baltijas jūras reģiona valstīs kopš 1950. gada. Šogad vasaras sesija notiek Latvijā, Saulkrastos no 26.jūlija lūdz 2.augustam, un Latvijā tā notiek pirmo reizi. Rīkotājkomitejas (ARRKOM) sastāvā ir trīs latvietes un viena igauniete, kuras būs priecīgas atbildēt uz žurnālistu jautājumiem par vasaras sesijas akadēmiskajiem mērķiem un pasākumiem, kā arī par kultūras programmu, kuras ietvaros dalībnieki no gandrīz 30 dažādām pasaules valstīm varēs iepazīties gan ar tradicionālu, gan laikmetīgu mākslu, kā arī apciemot tūristu iecienītus galamērķus.


NSU vasaras sesija tiek organizēta kā starpdisciplināra tīklošanas platforma pētniekiem un studentiem no visas pasaules, lai atbrīvotā atmosfērā uzstātos ar priekšlasījumiem, piedalītos diskusijās un semināros netradicionāli akadēmiskā vidē. Šīs nedēļas laikā diskusijas un prezentācijas tiks organizētas 8 interešu kopās, sākot no feminisma filosofijas un beidzot ar migrācijas problēmām un labklājību Ziemeļvalstīs. Katras akadēmiskās dienas beigās dalībniekiem tiks piedāvāta interesanta kultūras programma, tostarp kino vakari, dejas, performanču nakts, mūzika, bārs un uzkodas.


Kā jau katru gadu, arī šajā NSU vasaras sesijā piedalīsies izcili vadošie pētnieki ar priekšlasījumiem. Šogad mums ir tas gods uzņemt profesori Sigriduru Torgersdotiri (Sigridur Thorgeirsdottir) no Islandes Universitātes un Dr Sesīliju Malmstrēmu Olsoni (Cecilia Malmström Olsson), kurai ir doktora grāds dejas zinātnē un literatūrā. Visas vadošo pētnieču lekcijas būs pieejamas publiski.


Kopš 1950.gada Ziemeļvalstu vasaras universitāte ir bijusi neatkarīga, akadēmiska institūcija, kas organizē simpozijus, piesaisot starptautiskus dalībniekus no dažādām disciplīnām Ziemeļvalstu un Baltijas reģionos.


NSU pamatā darbojas kā ideju ģenerators. Tās mērķis ir attīstīt akadēmiskas un uz jaunradi vērstas iniciatīvas, veidojot starptautiskus tīklus un kopienas, lai nodrošinātu iespēju iesaistīties starpdisciplināros pētījumos un attīstīt kritisko domāšanu. NSU prioritāte ir tādi pētījumu virzieni, kas bieži ir ārpus disciplinārā ietvara universitātēs.


NSU stimulē izpētes attīstību un piedāvā piekļuvi jaunām zināšanām hierarhiju neievērojošā vidē gan rūdītiem akadēmiķiem, gan neatkarīgiem un jauniem pētniekiem, māksliniekiem un citiem profesionāļiem. Par NSU organizēšanu atbild dalībnieki, un norise tiek plānota demokrātiskā veidā. NSU aktivitātēs ietilpst studijas tematiskās interešu kopās, kuru dalībnieki regulāri tiekas Ziemeļu un Baltijas jūras reģiona valstīs gan vasaras, gan ziemas sesijās.


Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu Vasaras universitātes interešu kopām ir pieejama šeit.
Papildu informācija par vasaras sesiju Saulkrastos ir pieejama šeit (angļu valodā). Ziemeļvalstu Vasaras universitāte (Nordic Summer University, NSU) aicina apmeklēt šādus publiski pieejamus pasākumus:

27.07. plkst. 15.30 filozofijas profesores Sigriduras Torgersdotires (Sigridur Thorgeirsdottir, Islandes Universitāte) lekcija Filozofijas saplosītā mantija. No filosofijas skaidrošanas līdz viedumam (The Torn Robe of Philosophy. From Mansplaining Lady Philosophy to Remembering her Wisdom).


27.07. plkst. 19.30 laikmetīgās dejas performance Viņa Dejo, ko izpilda horeogrāfe Santa Grīnfelde, dejas kritiķe Inta Balode un māksliniece Krista Briģe.

28.07. plkst. 15.30 Dr Sesīlijas Malmstrēmas Olsones (Cecilia Malmström Olsson) lekcija Funkcijas, plaisas un neveiksmes: horeogrāfijas un dejas izpēte (Function, Fissures and Failures: Researching Choreography and Dance).

29.07. plkst. 15.30 filozofijas profesores Sigriduras Torgersdotires lekcija Ķermeņa filozofija, filozofija ķermenī un kāpēc domāšana nav neitralizēta (Philosophy of the Body, Philosophy in the Body, and why Thinking is not Neuter).

29.07. plkst. 19.30 performanču vakars LAB NIGHT, kur uzstāsies konferences dalībnieki Natālija Fari (Natalie Fari) ar Neiespējamo performanci (The Impossibility of Performance), Annika Valu (Anniki Wahlöö) ar performanci Kritiskais ķīlis (A Critical Wedge), Amija Skanberga Dālsteda (Ami Skånberg Dahlstedt) un Palle Dālsteds (Palle Dahlstedt) ar Medūzas smiekliem (The Laugh of the Medusa), Eduardo Abrantes (Eduardo Abrantes) ar Darbības vārds darbībā (Wind the verb), Anna Svensdotire (Anna Svensdotter) un Johanna Sperina-Džonsa (Joanna Sperryn-Jones) ar Genius Loci Fragmentum: telpiskās skaņas fragmentēšana (Genius Loci Fragmentum: Fragmenting the Spatial Sound).

31.07. plkst. 15.30 Dr Sesīlijas Malmstrēmas Olsones (Cecilia Malmström Olsson) lekcija Dejas kā transformatīvās stratēģijas izpēte (Researching Dance as Transformative Strategy).