Kārtība, kādā tiek izvietota informācija Saulkrastu tūrisma informācijas centrā (turpmāk - TIC), drukas materiālos un interneta lapā www.visitsaulkrasti.lv

Drukāto informāciju Saulkrastu TIC telpās, Ainažu ielā 13b, var izvietot visi uzņēmumi, iestādes un bezpeļņas organizācijas, kuru darbība tieši vai netieši saistīta ar tūrismu, bez maksas.

Saulkrastu kartē un citos TIC drukātos materiālos informāciju bez maksas var izvietot visi Saulkrastu novada uzņēmumi, iestādes un bezpeļņas organizācijas, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar tūrismu.

Informācija www.visitsaulkrasti.lv mājas lapā tiek ievietota par Saulkrastu novada uzņēmumiem, iestādēm un bezpeļņas organizācijām, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar tūrismu bez maksas.

Informāciju izvieto tūrisma informācijas centrā, ievieto TIC drukātos materiālos un mājas lapā www.visitsaulkrasti.lv, ja tā:
a. nesatur divdomīgus, neētiskus vai maldinošus apgalvojumus;
b. nesatur informāciju, kas var maldināt produkta/ pakalpojuma saņēmēju;
c. nesatur alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, azartspēļu reklāmu;
d. nesatur politisko reklāmu;
e. neaizskar cilvēka etnisko, pilsonisko, politisko un reliģisko piederību;
f. neaizskar cilvēka dzimumu, vecumu, rasi un seksuālo orientāciju;
g. uzņēmums, iestāde vai bezpeļņas organizācija darbojas ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu.

Informāciju par pasākumiem, kuri tiek organizēti Saulkrastu novadā, tiek izvietota TIC mājas lapā www.visitsaulkrasti.lv bez maksas informāciju savlaicīgi (ne vēlāk kā nedēļa pirms pasākuma norises dienas) iesūtot uz TIC e-pastu tic@saulkrasti.lv.

Informācijas iesniegšanai paredzētās anketas iespējams saņemt pēc pieprasījuma rakstot uz tic@saulkrasti.lv.